สถานพยาบาลเอ็มที แล็บ

หมวดหมู่ : พยาบาลและสถานสงเคราะห์

ที่อยู่: 147 หมู่ 4 โครงการเชียงใหม่บิสสิเนส ปาร์ค ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-7098-9
โทรสาร: 0-5324-7097
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

บริการแล็บตรวจเลือด