สำนักงาน การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สนง การไฟฟ้าจังหวัด 78 หมู่ 14 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3420-0426
โทรสาร: 0-3425-0803