สำนักงาน การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สนง การไฟฟ้าจังหวัด 78 หมู่ 14 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
0-3420-0426
แฟกซ์ :
0-3425-0803