ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่

หมวดหมู่ : ทันตแพทย์

ที่อยู่: 291 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2435-6155
อีเมล: newtrend.dental@gmail.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 09:00-20:00

สินค้าและบริการ

คลินิคทันตกรรม