ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่

หมวดหมู่ : ทันตแพทย์

ที่อยู่ :
291 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2435-6155
อีเมล :
newtrend.dental@gmail.com
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 09:00-20:00

รายละเอียด

คลินิคทันตกรรม