สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3537-9180
โทรสาร: 0-3537-9092