กองกำกับการวิทยาการตำรวจเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนเดชาวุธ ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3524-5108