สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี หมู่ 5 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 0-3523-0568
โทรสาร: 0-3523-0567