สำนักงาน จัดหางานจังหวัดยะลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 66 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 0-7336-2614-6