สำนักงาน จัดหางานจังหวัดยะลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
66 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ :
0-7336-2614-6