เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ซอยข้าหลวง ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ :
0-7562-0985