เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ซอยข้าหลวง ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์: 0-7562-0985