บริษัท ภูมิรังสี จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องฉายและเครื่องใช้เอกซเรย์

ที่อยู่: 406 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3421-2618-9
โทรสาร: 0-3425-7770
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00