บริษัท ภูมิรังสี จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องฉายและเครื่องใช้เอกซเรย์

ที่อยู่ :
406 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
0-3421-2618-9
แฟกซ์ :
0-3425-7770
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

ศูนย์เอกซ์เรย์