สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: พัฒนาการจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 0-4481-1578
โทรสาร: 0-4481-1578