สำนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
14 หมู่ 10 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ :
0-5449-1199
แฟกซ์ :
0-5449-1490