สำนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 14 หมู่ 10 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์: 0-5449-1199
โทรสาร: 0-5449-1490