วัดไม้เสียบ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 163 หมู่ 2 ซอยวัดไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์: 0-7549-3098