บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์

ที่อยู่: 4/1-2 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5671-3273-5
โทรสาร: 0-5671-3276
เว็บไซต์: www.bam.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

บริหารสินทรัพย์