โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
129 หมู่ 5 ถนนธาตุ-ปากชม ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ :
0-4287-7024-5
แฟกซ์ :
0-4287-7034
เว็บไซต์ :
www.pccloei.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล (เป็นโรงเรียนประจำ) สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6