โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 129 หมู่ 5 ถนนธาตุ-ปากชม ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โทรศัพท์: 0-4287-7024-5
โทรสาร: 0-4287-7034
เว็บไซต์: www.pccloei.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00