โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
129 หมู่ 5 ถนนธาตุ-ปากชม ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน เลย

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
042877024-5
0-4287-7034
www.pccloei.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล (เป็นโรงเรียนประจำ) สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6...