บริษัท จัดหางาน เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่: 10/7 หมู่ 2 หมู่บ้านจรรยานิเวศน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2574-6505-6
โทรสาร: 0-2573-2409
อีเมล: wpsp2@asianet.co.th
เว็บไซต์: www.worldpowerservices.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

ธุรกิจส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ