นิสา โรงเรียนสอนภาษาไทย

หมวดหมู่ : โรงเรียนสอนภาษา

ที่อยู่: 32/14-6 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2671-3359-60
โทรสาร: 0-2671-3361
อีเมล: nisathai@cscoms.com
เว็บไซต์: www.nisathailanguageschool.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ