องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
โทรศัพท์: 0-7454-1726