ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 320 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5525-2104
โทรสาร: 0-5525-2104