โรงเรียน วิทยาราษฎร์นุกูล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
โทรศัพท์: 0-4450-9053
โทรสาร: 0-4450-9184
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30