บริษัท สหะหล่มสักขนส่ง จำกัด

หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางบก

ที่อยู่
สาขาเพชรบูรณ์ 7/14 ถนนเทศบาลพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
056711395
---
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-17:00, หยุดจันทร์

สินค้าและบริการ

ขนส่งสินค้า(กรุงเทพ-เพชรบูรณ์)...