บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่: 215 หมู่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
โทรศัพท์: 0-4276-1023
โทรสาร: 0-4276-1189
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00