สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: อาคารสนามยิงปืน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์: 0-2222-9744
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

ฝึกผู้กำกับกำลังสำรอง