มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์: 0-3226-1790-7
โทรสาร: 0-3226-1078