มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์ :
0-3226-1790-7
แฟกซ์ :
0-3226-1078