โรงพยาบาล บางขัน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
3 หมู่ 1 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-7537-1024-5
---

สินค้าและบริการ

...