โรงพยาบาล ทุ่งยางแดง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 95 หมู่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์: 0-7348-9070