สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
122 หมู่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ :
0-5673-6219-21