สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 122 หมู่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5673-6219-21