บริษัท โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : แม่พิมพ์พลาสติกชนิดฉีด

ที่อยู่: 61 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3522-6585-7
โทรสาร: 0-3522-6588
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00, หยุดเสาร์เว้นเสาร์

สินค้าและบริการ

ฉีดพลาสติก