เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าสำนักงาน 1118/3 ศาลากลางจังหวัด ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-8790
โทรสาร: 0-5371-8970