บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : โฆษณาในหนังสือพิมพ์

ที่อยู่: 24/1 ซอย 5 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5327-4467
โทรสาร: 0-5328-2110
เว็บไซต์: www.nationgroup.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30