โรงเรียน นิคมวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 185 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3863-6110
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30