โรงเรียน เทศบาล ปากพนัง 1

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
029 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ :
0-7551-7301
แฟกซ์ :
0-7551-8478
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6