โรงเรียน เทศบาล ปากพนัง 1

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 029 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์: 0-7551-7301
โทรสาร: 0-7551-8478
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6 ...