โรงเรียน สหัสขันธ์ศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียน


ที่อยู่: 94 หมู่ 11 ถนนสหัสขันธ์-กาฬสินธุ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0-4387-1100
โทรสาร: 0-4387-1028
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ...Related Business Listings