โรงเรียน ชนบทศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
207 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-4328-6207
0-4328-6208
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนมัธยมศึกษาปีที่1-6...