โรงเรียน ชนบทศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 207 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทรศัพท์: 0-4328-6207
โทรสาร: 0-4328-6208
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนมัธยมศึกษาปีที่1-6 ...