โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 259 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์: 0-3637-7456
โทรสาร: 0-3636-5835-6
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นม.1-ม.6