โรงเรียน คงคาราม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
346 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
032425492
0-3241-1423
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนมัธยมศึกษาปีที่1-6...