โรงเรียน คงคาราม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
346 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ :
0-3242-5492
แฟกซ์ :
0-3241-1423
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนมัธยมศึกษาปีที่1-6