โรงเรียน คงคาราม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 346 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3242-5492
โทรสาร: 0-3241-1423
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนมัธยมศึกษาปีที่1-6 ...