โรงเรียน สารวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์ :
0-2561-1646
แฟกซ์ :
0-2579-3340
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6