โรงเรียน สารวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม
โทรศัพท์: 0-2561-1646
โทรสาร: 0-2579-3340
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30