บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

หมวดหมู่ : ขวด กระป๋องผู้บรรจุและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม

ที่อยู่: 220/1 หมู่ 2 ถนนหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์: 0-5551-3757
โทรสาร: 0-5555-8367
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 06:00-17:00