วัดลาย

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์: 0-3571-6069