วัดลาย

หมวดหมู่ : วัด


ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3571-6069
Related Business Listings