บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ส่งสินค้าออก

ที่อยู่: 99 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์: 0-3664-3138-44
โทรสาร: 0-3664-3145-6
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตอาหารสัตว์ไก่