โรงเรียน สตรีวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ :
0-2281-6505
แฟกซ์ :
0-2282-1915
เว็บไซต์ :
www.satri wit.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ม.1-ม.6