โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ฝ่ายปกครอง 519 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2236-4793-5
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00