โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: ฝ่ายปกครอง 519 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2236-4793-5
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00