วัดสังเวชวิศยาราม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
พระมหาพล ไชยวิชู 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-2280-0884
---

สินค้าและบริการ

...