โรงเรียน วัดสลักเหนือ

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: อินเตอร์เน็ต หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2583-6827
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุบาล-ม.3 ...