โรงเรียน วัดสลักเหนือ

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
อินเตอร์เน็ต หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-2583-6827
---
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุบาล-ม.3...