บริษัท มาร์ซัน จำกัด

หมวดหมู่ : ต่อและซ่อมเรือ

ที่อยู่: 413 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0-2173-8942-8
โทรสาร: 0-2173-8949
อีเมล: contact@marsun.th.com
เว็บไซต์: www.marsun.th.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย ให้บริการที่ปรึกษาออกแบบ ก่อสร้าง คำแนะนำ และซ่อมเรือ ขนาด 10-60 เมตร ประเภ...