บริษัท โฟโต้ ซิตี้ จำกัด

หมวดหมู่ : ล้าง อัด ขยายรูป ฟิลม์สีและดิจิตอล


ที่อยู่: สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 7/252 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม
โทรศัพท์: 0-2884-8150
โทรสาร: 0-2513-2273
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-23:30

สินค้าและบริการ

ร้านถ่ายรูปดิจิตอลและจำหน่ายฟิล์ม ...