บริษัท จัดหางาน แฟรี่เทรด จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่: 96 ซอย 30 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2952-2175-6
โทรสาร: 0-2952-2177
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-12:00