สำนักงาน อัยการจังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ที่ทำการ อัยการอุทธรณ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0-5422-3098