ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว

หมวดหมู่ : ห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่: 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2934-9451-5
โทรสาร: 0-2933-1035