ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สตูล

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หน่วยบัญชาการ ถนนอ เมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์: 0-7472-1624