โรงเรียน ธัญรัตน์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 104 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 0-2577-2343
โทรสาร: 0-2904-7324
เว็บไซต์: www.thanyarat.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ม.1 ถึง ม.6