โรงเรียน ธัญรัตน์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
104 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ :
0-2577-2343
แฟกซ์ :
0-2904-7324
เว็บไซต์ :
www.thanyarat.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับ ม.1 ถึง ม.6